Badania ortoptyczne

 NIESTETY PONAD POŁOWA DZIECI WYMAGA

NATYCHMIASTOWEJ REHABILITACJI WZROKU !!!

Niestety coraz więcej dzieci ma kłopoty z nauką, czytaniem, zapamiętywaniem czy notowaniem w czasie lekcji. Rodzice i nauczyciele doszukują się różnych przyczyn, nie wiedząc o tym, że ponad 60% dzieci wymaga rehabilitacji narządu wzroku (oczu). Standardowe badanie okulistyczne skupia się zazwyczaj na błędach refrakcji - krótko czy dalekowzroczności i zajmuje się tym co widoczne (zez), zupełnie pomijając zagadnienia związane z ruchomością gałek ocznych.

A szkoda, ponieważ większość trudności w nauce może być spowodowana przez nieprawidłowo pracujące oczy. Kłopoty z konwergencją, akomodacją, ukryty zez, zaburzone pole widzenia, słaba ruchomość gałek ocznych czy separacja ruchów głowy i oczu... te i inne niedomogi nadają się do rehabilitacji. Jednak przede wszystkim rodzic powinien dowiedzieć się, że jest taka potrzeba, że jego dziecko powinno być rehabilitowane.

Każdy nasz kursant, za zgodą rodzica / opiekuna, przejdzie BEZPŁATNIE przesiewowe badanie ortoptyczne, które pozwoli wykryć niedomogi narządu wzroku (funkcji wzrokowych), którymi zazwyczaj nie zajmuje się okulista.

Rodzic otrzymuje od nas opis badania wraz z informacją „co dalej”. Po zaplanowaniu programu ćwiczeń rodzic może samodzielnie trenować z dzieckiem w domu, dziecko może również uczęszczać do nas na specjalistyczną rehabilitację, robiąc ćwiczenia usprawniające pracę oczu (funkcje wzrokowe).

 

W menu po lewej stronie można znaleźć link do naszego sklepu www.PomoceOrtoptyczne.pl . Każdy zainteresowany diagnozą i terapią może się tam zaopatrzyć w niezbędne – najtańsze na rynku pomoce. Zapraszamy.

 

Jeżeli Twoje dziecko mruży oczy, przechyla lub obraca głowę podczas czytania, znacznie przysuwa lub oddala od oczu teksty, słabo czyta, źle przepisuje z tablicy czy ma kłopoty z koncentracją, sprawdź czy przyczyną nie są przypadkiem specyficzne kłopoty ze wzrokiem. Diagnozujemy te cechy, które są niezbędne do skutecznej nauki w szkole.