Badania ortoptyczne

 NIESTETY PONAD POŁOWA DZIECI WYMAGA

NATYCHMIASTOWEJ REHABILITACJI WZROKU !!!

Jeżeli Twoje dziecko mruży oczy, przechyla lub obraca głowę podczas czytania, znacznie przysuwa lub oddala od oczu teksty, słabo czyta, źle przepisuje z tablicy czy ma kłopoty z koncentracją, sprawdź czy przyczyną nie są przypadkiem specyficzne kłopoty ze wzrokiem. 

Coraz więcej dzieci ma kłopoty z nauką, czytaniem, zapamiętywaniem czy notowaniem w czasie lekcji. Rodzice i nauczyciele doszukują się różnych przyczyn, diagnozując rozmaite "dys..." nie wiedząc o tym, że ponad 60% dzieci wymaga rehabilitacji narządu wzroku (oczu). Standardowe badanie okulistyczne skupia się zazwyczaj na błędach refrakcji - krótko czy dalekowzroczności i zajmuje się tym co widoczne (zez), najczęściej zupełnie pomijając zagadnienia związane z ruchomością gałek ocznych, akomodacją, konwergencją czy ukrytym zezem.

A szkoda, ponieważ większość trudności w nauce może być spowodowana przez nieprawidłowo pracujące oczy. Kłopoty z konwergencją, akomodacją, ukryty zez, zaburzone pole widzenia, słaba ruchomość gałek ocznych czy niepełna separacja ruchów głowy i oczu... te i inne niedomogi odpowiednio zdiagnozowane można rehabilitować. Jednak nie będzie to możliwe jeśli rodzic czy nauczyciel dziecka nie będzie wiedział, że jest taka potrzeba, że dziecko powinno być rehabilitowane.

Każdy nasz kursant, za zgodą rodzica / opiekuna, przejdzie BEZPŁATNIE przesiewowe badanie ortoptyczne, które pozwoli wykryć niedomogi narządu wzroku (funkcji wzrokowych), którymi zazwyczaj nie zajmuje się okulista.

Rodzic otrzymuje od nas opis badania wraz z informacją „co dalej”. Jeżeli zauważymy jakąkolwiek cechę niepokojąco odbiegającą od normy, sugerujemy wizytę w gabinecie ortoptycznym lub u lekarza Strabologa. Po zaplanowaniu przez specjalistę programu ćwiczeń rodzic może samodzielnie trenować z dzieckiem w domu, dziecko może również uczęszczać do nas na specjalistyczną rehabilitację, robiąc ćwiczenia usprawniające pracę oczu (funkcje wzrokowe).

 

W menu po lewej stronie można znaleźć link do naszego sklepu www.PomoceOrtoptyczne.pl . Każdy zainteresowany diagnozą i terapią może się tam zaopatrzyć w niezbędne – najtańsze na rynku pomoce. Oczywiście należy pamiętać, że jakakolwiek rehabilitacja powinna być poprzedzona diagnozą przeprowadzoną przez specjalistę.

 

Jeżeli Twoje dziecko mruży oczy, przechyla lub obraca głowę podczas czytania, znacznie przysuwa lub oddala od oczu teksty, słabo czyta, źle przepisuje z tablicy czy ma kłopoty z koncentracją, sprawdź czy przyczyną nie są przypadkiem specyficzne kłopoty ze wzrokiem. Diagnozujemy te cechy, które są niezbędne do skutecznej nauki w szkole.

UWAGA - PROWADZIMY WYŁĄCZNIE BADANIA DLA NASZYCH KLIENTÓW.

Zainteresowani badaniem odpłatnym mogą je wykonać np. w gabninecie IMPULS - FUNKCJE WZROKOWE w Piasecznie - ul.Julianowska 66.